to nejlepší ze Šumavy

TANY spol. s r.o.

Vedle plzeňského piva, lázní a minerálních pramenů patří k západním Čechám neodmyslitelně také výroba sýrů. Společnost TANY v Nýrsku specializující se na výrobu spotřebiteli oblíbených tavených sýrů se řadí mezi jejich nejvýznamnější výrobce nejen v tomto regionu ale v České republice vůbec.

Zastřešující ochranou značkou je logo společnosti TANY, mezi spotřebiteli je však daleko známější značka DELICATO tvořící základ hlavní výrobkové řady společnosti. Kromě vlastních obchodních značek vyrábí TANY široký sortiment tavených sýrů pod obchodními značkami obchodních společností Makro, Tesco Stores, Penny Market, Ahold, COOP či ACCOM, a některé privátní značky vyrábí i pro zahraniční odběratele.

Jedním z hlavních dlouhodobých cílů společnosti je vysoká jakost produktů a kvalita výrobních procesů a proto je dlouhodobě věnována velká pozornost kvalitě a bezpečnosti výrobků.

Historie společnosti

Založení sýrárny

Samotné mlékárenství v Nýrsku má více než šedesátiletou tradici. Bývalé Mlékařské družstvo v Nýrsku bylo totiž založeno již v roce 1936, ale původně měl závod všeobecně mlékárenský charakter zpracování mléka. Tavené sýry se začaly vyrábět až v roce 1940. Tehdy byla továrna ale již na území zabraném po Mnichovu Němci a byla pod německou správou.

Poválečné období

Teprve po 2.světové válce a následném znárodnění byl závod začleněn do komplexu mlékáren se sídlem v Klatovech (od roku 1960 Západočeské mlékárny, n.p.) a specializoval se výhradně na výrobu tavených sýrů. Výroba v Nýrsku byla však v druhé polovině osmdesátých let ukončena, protože byla přenesena do nově vybudovaného „mlékokombinátu“ v Klatovech. Nýrská tavírna tak začala chátrat.

Novodobý vývoj společnosti

Po sametové revoluci, byla založena společnost TANY s.r.o., která od státu odkoupila budovu bývalé tavírny a navrátila jí původní výrobní program. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie však bylo zapotřebí celý závod zcela zmodernizovat a dostavět a přizpůsobit výrobu v něm přísným legislativním požadavkům kladeným v Evropské unii na potravinářskou výrobu.

Dnes je tavírna sýrů TANY v Nýrsku skutečně moderním potravinářským provozem splňující nejpřísnější kritéria bezpečné výroby potravin. Od vstupu do EU se zde výroba zvýšila o více než 30% a dále narůstá, což potvrzuje nejenom zvyšující se zájem spotřebitelů o výrobky z TANY, ale také úspěšné hospodaření společnosti.

Od roku 2020 jsme součástí skupiny Vendeavour. V souladu s mottem Tvořit, Růst, Žít rozvíjí Vendeavour vývoj a výrobu zdravých a udržitelných potravin s důrazem na rozšíření nabídky rostlinných alternativ na českém i zahraničním trhuOdborný rozvoj zaměstnanců

Společnost TANY, spol. s r.o. zajišťuje odborný rozvoj zaměstnanců v rámci národního individuálního projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001.

Odborného rozvoje se zúčastní zaměstnanci v období prosinec 2014 – červen 2015 v následujících vzdělávacích aktivitách:

 • Optimalizace nastavení a ovládání balícího automatu KUSTNER pro jednotlivé typy výrobků, (prosinec 2014 – leden 2015, 30 zaměstnanců)
 • Vzdělávání v anglickém jazyce v podmínkách TANY, spol. s r.o. – základní, (prosinec 2014 – červen 2015, 9 zaměstnanců)
 • Vzdělávání v anglickém jazyce v podmínkách TANY, spol. s r.o. – střední, (prosinec 2014 – červen 2015, 2 zaměstnanci)
 • Hygienické minimum a systém kritických bodů HACCP ve společnosti TANY, spol. s r.o., (březen 2015, 61 zaměstnanců)
 • Využití prostředků MS Excel pro vyhodnocování pořízených dat v podmínkách TANY, spol. s r.o., (březen 2015 – duben 2015, 11 zaměstnanců)
 • Školení pracovníků k využití software pro nový skladový systém, (březen 2015 – červen 2015, 11 zaměstnanců)
 • Školení interních auditorů podle ČSN EN ISO 19 011, (duben 2015, 4 zaměstnanci)
 • Interní auditor systému kvality a bezpečnosti potravin dle systému IFS, BRC, ISO 22 000 a HACCP, (duben 2015, 2 zaměstnanci)
 • Školení ekonomických pracovníků a managementu – využití ekonomického software v podmínkách firmy TANY, (duben 2015, 8 zaměstnanců)
 • Školení ekonomických pracovníků a managementu – controlling, reporting, (duben 2015 – květen 2015, 8 zaměstnanců)
 • Zpracování výrobních receptur a jejich vyhodnocení pomocí specializovaného software, (květen 2015 – červen 2015, 11 zaměstnanců)