O společnosti Tany

Srdce naší tavírny
je na Šumavě

Náš původ a spjatost se šumavským regionem i jeho mlékárenskou historií je pro nás závazek. Nestojí za námi nadnárodní kolosy, ale jsme ryze česká společnost. O to zodpovědněji a poctivěji se chováme k našemu okolí.
Doma jsme na Šumavě, ovšem naše tavené sýry najdete v celém Česku.

Jedním z hlavních a dlouhodobých cílů naší společnosti je nabízet zákazníkům vysokou kvalitu našich tavených sýrů za příznivou cenu. Velkou pozornost věnujeme výběru vstupních surovin, recepturám i samotným výrobním postupům. Že to děláme dobře a daří se nám, potvrzuje i rostoucí obliba našich výrobků i to, že si naše sýry každoročně kupuje stále více spotřebitelů.

Co je pro nás důležité

Poctivost a úcta k řemeslu

Úcta k řemeslu a dodržování poctivých receptur má díky tradici v našem regionu velkou váhu. Máme na co navázat a jsme si jistí, že zachovávání přísných standardů je klíčovou ingrediencí našeho dlouhodobého úspěchu.

Spokojený zákazník

Jací jsme nakonec nejlépe poznáte na našich tavených sýrech. Dodržujeme nejvyšší standardy, klademe důraz na kvalitu vstupních surovin a snažíme se neustále zlepšovat, abyste byli s našimi tavenými sýry stále spokojení a chutnaly vám.

Šetrné zpracování surovin

Dobré tavené sýry vyrobíte jen z kvalitních surovin. Abychom pro vás zachovali maximum živin, zpracováváme je co nejšetrněji. Proto musí být naše tavené sýry neustále v chladu a mají kratší dobu trvanlivosti. My ale věříme, že to oceníte.

Naše ocenění a standardy

Česká cechovní norma

Česká cechovní norma stanovuje kvalitativní parametry pro vetšinu potravin. Díky tomu mají zákazníci jistotu, že se k nim dostávají výrobky s garancí nadstandardní kvality. Z našich tavených sýrů vyrábíme v souladu s českou cechovní normou tavený sýr Hit 135 g a tavený sýr Delicato 150 g.“

Značka Klasa

Označuje výjimečně kvalitní produkty z domácí produkce v porovnání s ostatními potravinami. Pomáhá vám tak s výběrem potravin s kvalitním složením. Z našich sýrů se národní značkou kvality Klasa může od roku 2018 pochlubit Delicato.

Česká Chuťovka

Značku „Česká Chuťovka“, uděluje komise nezávislých odborníků. Oceněný výrobek musí být původem český a splňovat vynikající chuťové parametry. Samozřejmým předpokladem je jeho vysoká kvalita.

Kde si naše tavené sýry koupíte

Najdete v maloobchodní síti po celé České republice, především v rámci obchodních řetězců Kaufland, Billa, Albert, Penny, Coop, Hruška, Tesco a maloobchodní a velkoobchodní síti JIP nebo u vašich regionálních prodejců. Z velkoobchodních partnerů najdete naše výrobky v Makro nebo Accom. U internetových dodavatelů naše produkty zakoupíte v iTesco nebo Košík.

Novodobý vývoj společnosti

Po sametové revoluci, byla v roce 1990 založena společnost TANY, spol. s r.o., která díky vítěznému privatizačnímu projektu mohla od státu odkoupit budovu bývalé tavírny a obnovila tak v šumavském regionu původní výrobní program tavených sýrů. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie však bylo zapotřebí celý závod zcela zmodernizovat, dostavět a přizpůsobit výrobu přísným legislativním požadavkům kladeným v Evropské unii na potravinářskou výrobu.

Dnes je tavírna sýrů TANY v Nýrsku moderním potravinářským provozem splňující nejpřísnější kritéria bezpečné výroby potravin. Od vstupu do EU se zde výroba zvýšila o více než 30 % a dále meziročně narůstá, což potvrzuje nejenom zvyšující se zájem spotřebitelů o výrobky z TANY, ale také úspěšné hospodaření společnosti.

Od roku 2022 jsme se stali součástí
české investiční skupiny Adax Invest.

Historie společnosti

Založení sýrárny

Samotné mlékárenství v Nýrsku má více než devadesátiletou tradici. Bývalé Mlékařské družstvo v Nýrsku bylo založeno již v roce 1936, ale původně měl závod všeobecně mlékárenský charakter zpracování mléka. Tavené sýry se zde ale začaly vyrábět až během II. světové války. Tehdy byla továrna již na území zabraném Německem a byla tak pod německou správou.

Poválečné období

Teprve po II. světové válce a následném znárodnění byl závod začleněn do komplexu mlékáren se sídlem v Klatovech (od roku 1960 Západočeské mlékárny, n.p.) a specializoval se výhradně na výrobu tavených sýrů. Výroba v Nýrsku byla však v druhé polovině osmdesátých let ukončena, protože byla přenesena do nově vybudovaného „mlékokombinátu“ v Klatovech. Nýrská tavírna tak začala chátrat až do doby, kdy byla začátkem devadesátých let zprivatizována a výroba tavených sýrů zde tak byla obnovena.

Odborný rozvoj zaměstnanců

Společnost TANY, spol. s r.o. zajišťuje odborný rozvoj zaměstnanců v rámci národního individuálního projektu
„Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, reg.č. CZ.1.04/1.1.00/C3.00001.

Odborného rozvoje se zúčastní zaměstnanci v období prosinec 2014 – červen 2015 v následujících vzdělávacích aktivitách:

 • Optimalizace nastavení a ovládání balícího automatu KUSTNER pro jednotlivé typy výrobků, (prosinec 2014 – leden 2015, 30 zaměstnanců)

 • Vzdělávání v anglickém jazyce v podmínkách TANY, spol. s r.o. – základní, (prosinec 2014 – červen 2015, 9 zaměstnanců)

 • Vzdělávání v anglickém jazyce v podmínkách TANY, spol. s r.o. – střední, (prosinec 2014 – červen 2015, 2 zaměstnanci)

 • Hygienické minimum a systém kritických bodů HACCP ve společnosti TANY, spol. s r.o., (březen 2015, 61 zaměstnanců)

 • Využití prostředků MS Excel pro vyhodnocování pořízených dat v podmínkách TANY, spol. s r.o., (březen 2015 – duben 2015, 11 zaměstnanců)

 • Školení pracovníků k využití software pro nový skladový systém, (březen 2015 – červen 2015, 11 zaměstnanců)

 • Školení interních auditorů podle ČSN EN ISO 19 011, (duben 2015, 4 zaměstnanci)

 • Interní auditor systému kvality a bezpečnosti potravin dle systému IFS, BRC, ISO 22 000 a HACCP, (duben 2015, 2 zaměstnanci)

 • Školení ekonomických pracovníků a managementu – využití ekonomického software v podmínkách firmy TANY, (duben 2015, 8 zaměstnanců)

 • Školení ekonomických pracovníků a managementu – controlling, reporting, (duben 2015 – květen 2015, 8 zaměstnanců)

 • Zpracování výrobních receptur a jejich vyhodnocení pomocí specializovaného software, (květen 2015 – červen 2015, 11 zaměstnanců)